MacOS gizli dosyalar ve .DS_Store dosyaları için gerekli ayarlar
2020-12-01

MacOS`lerde varsayılan olarak gizli dosyalar görüntülenmez ve her işlem yapılan klasör içerisine Finder tarafından .DS_Store dosyaları oluşturulur ve bu ayarları değiştirmek mümkündür.