Entegrasyon Yazılım Çözümleri
  • Entegrasyon Yazılım Çözümleri

    Firmalar bünyelerinde farklı işler için farklı yazılımlar kullanmaktadır. Bu yazılımlar lokal olarak çalışmakta ve özellikle saha operasyonu olan firmalarda saha personelleri bu yazılmlara ulaşamamaktadır. Örnek olarak firmaların kullandığı Logo, Netsis, Mikro gibi muhasebe programlarını ele alalım. Bu programlara muhasebe departmanları tarafından tüm veriler işlenmekte ve ofis ortamında kullanılmaktadır. Bizler bulut tabanlı yazılımlar hazırlayarak muhasebe programları ile entegre olmalarını sağlamakta, saha ekibinin ve bayilerin bulut sistem aracılığı ile muhasebe programlarında belirlenen işlemleri yapabilmelerini sağlamaktayız.